brezno.wregion.eu » Vložiť odkaz do katalógu


Vložiť odkaz do katalógu

Do katalógu budú prijaté iba odkazy spĺňajúce pravidlá pre vkladanie odkazov. O úspešnom zaradenie odkazu do katalógu budete informovaní e-mailom.
Pred samotnou registráciou odkazu Vám odporúčame prečítať si a dodržať pravidlá pre vkladanie odkazov. Ďakujeme Vám

Typ odkazu: Odkaz zdarma (potrebný spätný odkaz)
Od 1.12.2016 budú odkazy na už vložené webové stránky bez spätného odkazu postupne
odstránené z nášho systému. Dôvodom je parazitovanie niektorých tzv. Linkbuilderou.
Spätný odkaz

Názov:
URL: (nezadávajte jednotlivé podstránky)
Kategória:
Popis:
 
Kľúčové slová: (nepoužívajte diakritiku)
Váš e-mail:
Antispam: 28 - 7 =Máte záujem o lepšie umiestnenie Vášho odkazu?

Zvýhodnené odkazy sú nadradené odkazom štandardným a zobrazujú sa na prednostných pozíciách v daných kategóriách a na hlavnej stránke. V prípade záujmu o zaradenie odkazu medzi zvýhodnené, si prosím prečítajte tieto informácie o zvýhodnených odkazoch v našich katalógoch.